Mistä tunnistaa eettisen tuotteen?

Kuluttaja voi olla toisinaan aivan päästään pyörällä kaikenlaisen tuotteiden eettisyyttä koskevan information keskellä. Mistä ihmeestä tavallinen kuluttaja voi sitten tietää, mitkä tuotteet ovat eettisiä ja mitkä eivät? Minkä tuotteiden valmistamisessa on käytetty lapsityövoimaa ja mitkä tuotteet on valmistettu siten, että vaatetehtaan työntekijöiden työskentelyolosuhteet ovat olleet hyvät ja turvalliset? Netistä löytyy valtava määrä tietoa aiheeseen liittyen, mutta toisaalta taas tätä tietoa on tarjolla niin valtavan paljon, että kuluttajan pää saattaa mennä entistä enemmän pyörälle. Onneksi kuluttajan avuksi on luotu erilaisia merkkejä, jotka todistavat, että tuote on tuotettu reilulla tavalla.

Suosi kierrätystä

Kierrätystuotteiden suosimista voidaan pitää eettisenä ja taloudellisena valintana, koska kierrätettyjen tuotteiden suosiminen vähentää uusien tuotteiden valmistamistarvetta. Tämä on yksi syy myös siihen, että kannattaa suosia laadukkaita tuotteita – huonolaatuiset tuotteet kun eivät kestä kierrättämistä ja saattavat mennä pilalle jo ensimmäisessä pesussa. Kaikkea ei tarvitse ostaa uutena eikä kaiken tarvitse olla viimeisimpien trendien mukaista!

Vegaanit eivät käytä eläinperäisiä tuotteita

Vaatteiden eettisyydestä esiintyy eriäviä mielipiteitä. Vegaanit vievät eläintenoikeuksien korostamisen äärimmilleen kieltäytyen yleensä käyttämästä kaikkia eläinperäisiä tuotteita – myöskään vaatteissa. Tämä koskee niin turkiksia, villavaatteita kuin silkkiäkin.

Turkisten osalta myös monet ei-vegaanit ovat sitä mieltä, että turkiseläinten huonojen elinolosuhteiden vuoksi turkiksia ei pitäisi käyttää lainkaan. Monet tarhaolosuhteissa elävät eläimet kärsivät stressistä eivätkä voi toteuttaa luonnollisia käyttäytymismallejaan. Osa on sitä mieltä, että luonnosta metsästettyjen eläinten turkikset ovat huomattavasti eettisempi valinta kuin tarhattujen turkiseläinten turkikset – ovathan nämä eläimet eläneet vapaina luonnollisissa elinympäristöissään.
Myös villantuottamiseen liittyy joitakin eettisiä ongelmia ja onkin tärkeää, että villaa tuottavia lampaita kohdellaan asianmukaisella tavalla, jotta villavaatteita voitaisiin pitää eettisenä valintana. Toisaalta villaa voidaan pitää erinomaisena ja kestävänä luonnonmateriaalina, jolla on erinomaiset ominaisuudet lämmönpidon osalta.

Silkintuotannossa tapetaan runsaasti silkkiperhosen toukkia. Tappaminen tapahtuu raa´alla tavalla. Osa on sitä mieltä, ettei toukka tunne kipua ja ettei asiassa tästä syystä ole mitään kummallista. On kuitenkin todistettu, että myös toukka tuntee kipua. Vegaanit eivät käytä yleensä myöskään nahkavaatteita.

Johtopäätöksiä

Kestävän kehityksen kannalta on tärkeää suosia kierrätystä sekä tarkastella omia kulutustottumuksia. On tärkeää pysähtyä pohtimaan millaisen maailman olemme jättämässä tuleville sukupolville ja juuri tähän voimme vaikuttaa tekemiemme valintojen kautta. On myös tärkeää huolehtia sitä, että ostamamme tuotteet on tuotettu inhimillisissä olosuhteissa – että työntekijöiden työolosuhteet ovat kunnossa ja että he saavat työstään reilua palkkaa. Pysähdy hetkeksi miettimään, onko sinun todellakin niin tärkeää saada ostettua kuukausittain uusia edullisia muodikkaita vaatteita, että lapsen pitää uhrata lapsuutensa tämän halusi vuoksi? Lapsityövoiman käyttöä ei voida hyväksyä ja tulisikin pohtia, kuinka kauaskantoiset seuraukset lapsityövoimalla on. Nämä vaikutukset voivat jatkua usean sukupolven päähän ja esimerkiksi se, että lapsi jää vaille koulutusta, voi myöhemmin vaikuttaa jopa hänen oman lapsensa koulutusmahdollisuuksiin.
Luku- ja kirjoitustaito on erittäin tärkeää yhä monimuotoistuvassa maailmassamme ja on kestämätöntä ajatella joidenkin lasten jäävän vaille näitä taitoja osittain sen takia, että me länsimaalaiset ihmiset haluamme saada trendivaatteita mahdollisimman edullisesti. Sen lisäksi, että moni lapsi menettää työn takia mahdollisuuden opiskella, hän saattaa menettää myös terveytensä – huonot, usein jopa vaaralliset, työskentelyolosuhteet saattavat vaikuttaa lapsen terveyteen erittäin negatiivisella tavalla. Lohduttomat tulevaisuudennäkymät sen sijaan voivat edesauttaa masennukseen vaipumista. Tällainen kierre on ehdottomasti pysäytettävä! Kierteen pysäyttäminen lähtee pienistä askelista, joita meistä jokainen voi ottaa matkalla kohti tiedostavaa kuluttajaa.